ΕΠ - Έναρξη / Λήξη περιόδου δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020


Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, βάσει της υπ' αριθμ. 2/10.10.2019 απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής, θα παραμείνει "ανοικτή" από τη Δευτέρα 4/11/2019 έως και την Παρασκευή 29/11/2019.

Διαβάστε προσεκτικά τους «Κανόνες Δηλώσεων Μαθημάτων και τις Προϋποθέσεις Λήψης Πτυχίου».

Μελετήστε την ενότητα Δηλώσεις μαθημάτων / Εγγραφή στο εξάμηνο, και συμβουλευτείτε τις εικονογραφημένες οδηγίες για δηλώσεις μαθημάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Όσοι οφείλουν το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, θα πρέπει να συμπληρώσουν παράλληλα και τη Φόρμα αντικατάστασης του μαθήματος με ένα μάθημα Επιλογής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όσοι επιθυμούν να επιλέξουν μάθημα άλλου Τμήματος, μπορούν να δουν τη λίστα των προσφερόμενων μαθημάτων εδώ, ενώ κατά τη δήλωση μαθημάτων εμφανίζονται μέσω του link "Ομάδες" (άνω δεξιά της οθόνης με τη λίστα των μαθημάτων για προσθήκη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Όσοι δηλώσουν ή έχουν ήδη δηλώσει συγγράμματα μέσω του https://eudoxus.gr/, θα πρέπει να δηλώσουν και τα αντίστοιχα μαθήματα. Διαφορετικά, θα πρέπει να επιστρέψουν τα δηλωθέντα ή παραληφθέντα συγγράμματα.