Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019. Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τους υποψήφιους μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών  Επιστημών (κτίριο ΓΔ, ημιόροφος), είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: “Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών  Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54006 Θεσσαλονίκη”.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του Τμήματος στη διεύθυνση: https://www.uom.gr/eco (τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος).

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία των κατατάξεων, τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και την ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων, θα βρείτε στη σελίδα: https://www.uom.gr/eco/katatakthries-eksetaseis