ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ στις 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΩΡΕΣ ΤΕΛΕΤΩΝ


Ημερομηνία Έναρξης
2019-11-12 10:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-11-12 13:00:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ


Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

θα πραγματοποιηθούν δύο (2) τελετές ορκωμοσίας ως εξής:

 

Στην πρώτη (1η) τελετή ορκωμοσίας η οποία έχει προγραμματιστεί περί ώρα

10:30 θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι πτυχιούχοι

τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από Α έως Κ.

Στη δεύτερη (2η) τελετή ορκωμοσίας η οποία έχει προγραμματιστεί περί ώρα

12:00 θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι πτυχιούχοι

τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από Λ έως Ω.

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι όπως προσέλθουν

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου μισή ώρα ενωρίτερα

από τις άνω αναγραφόμενες ώρες έναρξης

των προγραμματισμένων τελετών ορκωμοσίας.