Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελεων, ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης των μελών της Ένωσης, με αντικείμενο: "Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής", από 05 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 

σεμινάριο: συγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής Σπουδών των ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Καθηγητής κ. Χρήστος Ι. Νεγκάκης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Ταχυνάκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, στο εργαστήριο του Τμήματος, για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης σε Μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος.

 

πηγή: ΠΜΣ Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font