ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ (ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020


Ανακοινώνεται, ότι σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (αρ.28/12-07-2019) παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (οκτώ εξάμηνα) του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών (φοιτητές/τριες επί πτυχίω) να εξετασθούν μόνον κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2020 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν.

Οι επί πτυχίω φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν στο Τμήμα τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξετασθούν συμπληρώνοντας την συνημμένη αίτηση την οποία προσκομίζουν ή αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
21/11/2019 έως 27/11/2019.

Δε θα υπάρξει παράταση.