ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20


ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-20

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονία καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους, με την επίδειξη της Αστυνομικής τους ή άλλου νόμιμου επίσημου εγγράφου απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στη Γραμματεία του Τμήματος το χρονικό διάστημα:

 

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   από Δευτέρα  25 Νοεμβρίου 2019  έως και την Τετάρτη  27 Νοεμβρίου 2019 και τις ώρες (10:00 – 15:00).

 2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΡΟΠΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  από Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019  έως και την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου  2019 και τις ώρες (10:00 – 15:00).

 3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ που ανήκουν στις περιπτώσεις α, β και δ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015(Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Δευτέρα  25 Νοεμβρίου 2019  έως και την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου  2019 και τις ώρες (10:00 – 15:00).

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1)  Αίτηση (πατήστε εδώ) Κατάθεσης δικαιολογητικών του Τμήματος. (για τις περιπτώσεις 1,2,και 3.)

 2)  Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. (για τις περιπτώσεις 1,2,και 3.)

 3)  2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας. (για τις περιπτώσεις 1,2,και 3.)

 4)  Ηλεκτρονική Αίτηση Μετεγγραφής (για τις περιπτώσεις 1 και 2,)

 5)  Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν να καταθέσουν οι φοιτητές στην Ηλεκτρονική τους Αίτηση Μετεγγραφής. (για τις περιπτώσεις 1 και 2,)

 6)  Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, βάσει της παρ.8 αρθ. 21 του ν.4332/2015(Α΄ 76),(για την περίπτωση 3)

 Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών κι εφόσον εγκριθεί η αίτηση των αιτούντων μετεγγραφής, οι φοιτητές θα κληθούν να καταθέσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης.

Γραμματεία Ο.Ε.