2ο Φεστιβάλ "Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη - Reflection of Disability in Art" με ακρωνύμιο RODI.