Ημερομηνίες Κατατακτηρίων Εξετάσεων-Χώροι εξέτασης


 

Σάββατο 7/12/2019 Ώρα:10.00-12.00 Μάθημα: Θέματα Γενικής Ψυχολογίας

Αμφιθέατρο 3 και Αίθουσα 16

 

Σάββατο 7/12/2019 Ώρα: 18.00-20.00 Μάθημα: Θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Αμφιθέατρο 2 και Αίθουσα 16

 

Κυρικαή 8/12/2019 Ώρα: 10.00-12.00 Μάθημα: Θέματα Ειδικής Αγωγής

Αμφιθέατρο 14 και Αίθουσα 5.

 

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους Ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία.

Ώρα προσέλευσης Συμμετοχής στις εξετάσεις τριάντα(30) λεπτά πριν την έναρξη.