ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-12-06

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος κατάθεσης των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής στο Τμήμα υποδοχής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει προγραμματιστεί για το χρονικό διάστημα από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2019 κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού (11:30-13:00).

Κατά την προσέλευση στη Γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Πρόγραμμα εγγραφών ανά ημέρα με βάση τον αλφαβητικό διαχωρισμό ως εξής:

  • ΔΕΥΤΕΡΑ 25/11/2019, για επιτυχόντες/ούσες τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από "Α" έως και "Ζ"
  • ΤΡΙΤΗ 26/11/2019, για επιτυχόντες/ούσες τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν  από "Θ" έως και "Λ"
  • ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2019, επιτυχόντες/ούσες τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από "Μ" έως και "Ο"
  • ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2019, επιτυχόντες/ούσες τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από "Π" έως και "Σ"
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2019 επιτυχόντες/ούσες τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από "Τ" έως και "Ω" ΚΑΙ για όσους/ες δεν κατέστη εφικτό να ακολουθήσουν το ανωτέρω πρόγραμμα εγγραφών

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν είναι τα εξής:

1. Αίτηση εγγραφής στο Τμήμα (χορηγείται από την Γραμματεία).

2. Δήλωση ξένης γλώσσας (χορηγείται από την Γραμματεία).

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και ευκρινές αντίγραφο αυτής.

4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη).

5. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης στο οποίο θα αναφέρεται και ο τρόπος εισαγωγής.

6. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν και στην εγκύκλιο μετεγγραφών ακαδ. έτους 2019-20