ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-20
 
 

Καλούνται οι εγγραφέντες των κατηγοριών:

 1.    Αλλοδαπών-Αλλογενών,

2.    Τέκνα Ελλήνων εξωτερικού,

3.    Ειδικές Παθήσεις 5% 

που έχουν κάνει εγγραφή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να παραλάβουν – με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου απόδειξης της ταυτοπροσωπίας - τους κωδικούς για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος.

 Γραμματεία  Ο.Ε.