Αναπληρώσεις Μαθημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης


Οι αναπληρώσεις του μαθήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 Θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

 12:00-14:00, στην αίθουσα 5.

                                                                                                       η Διδάσκουσα  Σ.Μπατσίλα

28.11.2019