Νέο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-12-13

Νέο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό γνώσεις και δεξιότητες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

 

Διάρκεια:     480 ώρες (Ετήσιο)

Κόστος:       440 ευρώ

Αιτήσεις:     Δεκτές έως 13/12/2019

Υλοποίηση: Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση


Το Πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτοθι θεματικών ενοτήτων:

 1. Εκπαίδευση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία
 2. Γραφή και ανάγνωση της Braille
 3. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 4. Εξειδικευμένες τεχνικές αξιολόγησης και διδασκαλίας μαθηματικών γνώσεων σε
  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 5. Εκπαιδευτικές ανάγκες χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών: εμπλουτισμός
  προγραμμάτων και εξατομίκευση διδασκαλίας
 6. Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες
 7. Αντιληπτικοκινητικές και ψυχοκινητικές διαταραχές παιδιών με αναπηρία ή/ και
  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 8. Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας

 

Αναλυτική Οδηγός Προγράμματος                                                      Αίτηση Εγγραφής