ΕΠ - Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εταιρίες


Φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, στα πλαίσια των σπουδών τους και υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ι. Νικολαΐδη, πρόκειται να επισκεφθούν, εντός του τρέχοντος Δεκεμβρίου, δύο εταιρίες προκειμένου να αποκομίσουν εκπαιδευτικά οφέλη παρατηρώντας:

  • την παραγωγική διαδικασία
  • τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων
  • τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Αναχώρηση από το Πανεπιστήμιο στις 8:30 π.μ. 

Η επίσκεψη στην εταιρία Hellenic Catering προβλέπεται να ξεκινήσει στις 9:00 π.μ. (περίπου), ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι τις 11:00 π.μ.

Στις 11:30 π.μ. προγραμματίζεται η άφιξη στην εταιρία Alfanet, ώστε να ολοκληρωθεί η δεύτερη επίσκεψη ως τις 13:30 μ.μ.