ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-20

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι δικαιούχοι από ένσταση μετεγγραφής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονία καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους, με την επίδειξη της Αστυνομικής τους ή άλλου νόμιμου επίσημου εγγράφου απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στη Γραμματεία του Τμήματος το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 6/12/19 έως την Δευτέρα 9/12/2019 και τις ώρες 10:00 – 15:00.


 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1)  Αίτηση (πατήστε εδώ) Κατάθεσης δικαιολογητικών του Τμήματος. 

 2)  Φωτοαντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 3)  2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας.

 4)  Ηλεκτρονική Αίτηση Μετεγγραφής 

 5)  Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν να καταθέσουν οι φοιτητές στην Ηλεκτρονική τους Αίτηση Μετεγγραφής.

 

 Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών κι εφόσον εγκριθεί η αίτηση των αιτούντων μετεγγραφής, οι φοιτητές θα κληθούν να καταθέσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης.

Γραμματεία Ο.Ε.