Ελληνογαλλική συζήτηση / Conversation Franco-Hellenique


Ελληνογαλλική συζήτηση / Conversation Franco-Hellenique

Ημερομηνία Έναρξης
2019-12-12 19:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-12-12 21:00:00

"Το Ισλάμ ως μειονότητα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Συγκτική θεώρηση"

"L' islam comme Minorite en France et en Grece. Regards compares"

12/12/2019

Ώρα / heure: 19:00

Εισηγητές / Conferenciers:

  • Anne-Laure Zwilling, Ingenieure de Recherce CNRS - Universite de Strasbourg / Ερευνήτρια στο Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο της Γαλλίας - Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου
  • Konstantinos Tsitselikis, Professeur en Droits de l' Homme, Universite de Macedone, Thessalonique / Καθηγητής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΠΑΜΑΚ

Αίθουσα Αλλατίνη-Dassault, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης / Salle Allatini-Dassault, Institu Francais de Thessalonique

Ταυτόχρονη μετάφραση / Traduction simultanee

 

Είσοδος Ελεύθερη / Entree Libre

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης