Πληροφορίες για την προσεχή ορκωμοσία του Τμήματος (Τετάρτη 18/12/2019)


 Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 18/12/2019 θα πραγματοποιηθούν δύο τελετές ορκωμοσίας:
-Στην 1η ορκωμοσία στις 11:30 θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από Α έως ΚΙ με προσέλευση στη Γραμματεία στις 10:30 για την παραλαβή τηβέννων
- Στην 2η ορκωμοσία στις 13:00 θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι τα επώνυμα των οποίων αρχίζουν από ΚΟ έως Ω με ώρα προσέλευσης στη Γραμματεία στις 11:30 για την παραλαβή τηβέννων

Παρακαλείστε να τηρήσετε τις ώρες προσέλευσης

Μετά το πέρας της κάθε τελετής οι ορκισθέντες θα προσέλθουν στη Γραμματεία για την παράδοση των τηβέννων και παραλαβή των παραρτημάτων διπλώματος.

 

Κατά τη διάρκεια της τελετής ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι κόρνες αερίου, οι πυρσοί, η ρίψη κομφετί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων, προκαλεί ενόχληση και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια.

Από τη Γραμματεία Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής