ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ Β ́3117/05.08.2019) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων μεταδιδακτόρων για την εκπόνηση μεταδιδακτορικών ερευνών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.