Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Τελετή αποφοίτησης/ορκωμοσίας 10 Ιανουαρίου 2020


Ημερομηνία Έναρξης
2020-01-10 10:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-01-10 14:00:00

Την Παρασκευή,  10 Ιανουαρίου 2020, στο διάστημα 10:30 π.μ. - 14:00 μ.μ., θα διεξαχθούν διαδοχικά δύο τελετές αποφοίτησης των υποψηφίων πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ισόγειο κτιρίου).

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα κατανεμηθούν σε δύο Ομάδες, με βάσει το επώνυμό τους:

  • Ομάδα Α: Επώνυμο που ξεκινάει από Α έως και Μ
  • Ομάδα Β: Επώνυμο που ξεκινάει από Ν έως και Ω

Η είσοδος των υποψηφίων πτυχιούχων της Ομάδας Α θα γίνει στις 10:15 π.μ. (ενημέρωση υποψηφίων και υπογραφές εγγράφων - το ωράριο πρέπει να τηρηθεί αυστηρά), ενώ η προσέλευση των προσκεκλημένων θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ.

Η είσοδος των υποψηφίων πτυχιούχων της Ομάδας Β θα γίνει στις 12:15 π.μ. (ενημέρωση υποψηφίων και υπογραφές εγγράφων - το ωράριο πρέπει να τηρηθεί αυστηρά), ενώ η προσέλευση των προσκεκλημένων θα ξεκινήσει στις 12:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι και οι προσκεκλημένοι τους παρακαλούνται να τηρήσουν τον παρακάτω κανονισμό:

"Απαγορεύονται οι κόρνες αερίου, οι πυρσοί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κ.λπ.), προκαλεί ενόχληση και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια."

Σημαντικό: Αν κάποιος αδυνατεί να παρευρεθεί, ενώ έχει καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, αποστέλλοντας μήνυμα στο daisecr@uom.edu.gr.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font