Σύμφωνο συνεργασίας με δύο γαλλικά πανεπιστήμια και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης


Σύμφωνο συνεργασίας με δύο γαλλικά πανεπιστήμια και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Σύμφωνο συνεργασίας με τα γαλλικά πανεπιστήμια «Université Lumiere Lyon 2» και «Aix en Marseille Université», καθώς και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με την ευκαιρία της δεύτερης διοργάνωσης του προγράμματος – δικτύου CREABALK (Creative Balkans) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που έχει ως στόχο την ανάδειξη ενός κοινού τόπου ανάμεσα στις τέχνες, την πολιτισμική δημιουργία και τις κοινωνικές επιστήμες στα Βαλκάνια.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη, τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, Philippe Ray, τον Olivier Givre, εκπρόσωπο της Προέδρου του πανεπιστημίου «Lumiere Lyon 2», Natalie Dompnier και του αντιπροέδρου Jim Walker, καθώς  και τον Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας TELEMMe του πανεπιστημίου «Aix en Marseille», καθηγητή Xavie Daumalin.

Την τελετή παρακολούθησαν, επίσης, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής, η Προέδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, Φωτεινή Τσιμπιρίδου, όπως επίσης στελέχη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης και των δύο γαλλικών πανεπιστημίων.

Αρχή μιας στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας χαρακτήρισε την υπογραφή του συμφώνου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, τονίζοντας ότι τα δύο γαλλικά πανεπιστήμια βρίσκουν στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ένα εξαιρετικό συνεργάτη, του οποίου το  ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων που ερευνά, το καθιστούν ιδανικό εταίρο για όποιον επιθυμεί να μελετήσει την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Την μακρά και επιτυχημένη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε πλήθος επιστημονικών και καλλιτεχνικών δράσεων, υπογράμμισε κατά την υπογραφή του συμφώνου ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, Philippe Ray, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα φιλόδοξο και με μεγάλες προοπτικές το νέο εγχείρημα, της σύμπραξης του ελληνικού και των δύο γαλλικών πανεπιστημίων στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

Τους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος των δύο γαλλικών πανεπιστημίων περιέγραψαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι Xavie Daumalin και Olivier Givre, τονίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον που τους προκαλεί ο χώρος των Βαλκανίων. Τόσο ο Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας TELEMMe του πανεπιστημίου «Aix en Marseille», όσο και ο Olivier Givre, εκπρόσωπος του πανεπιστημίου «Lumiere Lyon 2», υπογράμμισαν το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην επιστημονική μελέτη της περιοχής η συνεργασία με το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Παράλληλα περιέγραψαν και τους εξειδικευμένους τομείς ενδιαφέροντος που μπορούν να ερευνηθούν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, ενώ δεν παρέλειψαν να εξάρουν την συμβολή της Προέδρου του Τμήματος ΒΣΑΣ, Φωτεινής Τσιμπιρίδου, στη υπογραφή της συμφωνίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να δίνει στους Γάλλους συνεργάτες του Ιδρύματος πληροφοριακό υλικό για το Πανεπιστήμιο και αναμνηστικά δώρα.

 

Ακολουθούν οι λεζάντες των φωτογραφιών:

F1: (Από δεξιά) Το σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη, τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, Philippe Ray, τον Olivier Givre, εκπρόσωπο της Προέδρου του πανεπιστημίου «Lumiere Lyon 2», Natalie Dompnier και του αντιπροέδρου Jim Walker, καθώς και τον Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας TELEMMe του πανεπιστημίου «Aix en Marseille», καθηγητή Xavie Daumalin

F2: Αναμνηστική φωτογραφία από την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας

F3: Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να δίνει στους Γάλλους συνεργάτες του Ιδρύματος πληροφοριακό υλικό για το Πανεπιστήμιο και αναμνηστικά δώρα

F4: Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, με τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη και Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, Philippe Ray (αριστερά)


F1

F1

F2

F2

F3

F3

F4

F4