ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Ημερομηνία Έναρξης
2019-12-19 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-01-10 00:00:00

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20  

ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:  

        Α) ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Β) ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Γ) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φακέλων σας και με την απόφαση με αριθμ. 4 / 18-12-2019 της Συνέλευσης του Τμήματος Ο.Ε., εγκρίθηκε η εγγραφή όλων όσοι υπέβαλαν αίτηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονία.

«Της σχετικής ανακοίνωσης εξαιρούνται οι φοιτητές οι οποίοι ενημερώθηκαν τηλεφωνικά και  ηλεκτρονικά στην διεύθυνση που δήλωσαν στην αίτηση μετεγγραφής τους, οποίοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ενημέρωση του Τμήματος».

 Ως εκ τούτου, καλείστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή σας από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα υποδοχής.

Κατά το διάστημα από 23/12/2019 – 10/01/2020 θα πρέπει να προσέλθετε στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 9:00-13:00 προσκομίζοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ:

  • πιστοποιητικό διαγραφής ή αποφοιτήριο από το Τμήμα προέλευσης,
  • την αίτηση εγγραφής από μετεγγραφή (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ) και
  • την αίτηση δήλωσης μαθημάτων (ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ),

προκειμένου να θεμελιώσετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του Χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-20.

Γραμματεία Ο.Ε.