Ευχές Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ευχές Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
σας εύχονται
Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο, Υγιές, Δημιουργικό και Ειρηνικό το Νέο Έτος!


Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης
Πρύτανης
Καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Δημήτριος Χανδράκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης


The Rectorate of the University of Macedonia
wishes you
a Merry Christmas
and a Happy, Healthy, Creative and Peaceful New Year!


Professor Stylianos D. Katranidis
Rector
Professor Dimitrios Kyrkilis
Vice Rector of Administrative, Academic and Student Affairs
Professor Evgenia Alexandropoulou-Egyptiadou
Vice Rector of Finance, Planning and Development
Professor Dimitrios Chandrakis
Vice Rector of Research and Lifelong Learning

 
f2

f2

f3

f3