Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Υποτροφίες Ιδρύματος "Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης" (νέα προθεσμία υποβολής)


Το Ίδρυμα "Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης" προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2020 / 2021 στους τομείς: 

1. Electrical and Computer Engineering (περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κύριες ειδικεύσεις)

  • Programming/ Hardware
  • Telecommunications
  • Energy
  • Electronics

2. Biomedical Engineering

3. Informatics

4. Aritificial Intelligence

Διαβάστε ολόκληρη την Προκήρυξη.