Αναπληρώσεις μαθημάτων-Ρωσικά V


Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου

 θα γίνουν οι αναπληρώσεις του μαθήματος  ΡΩΣΙΚΑ V 

με τον κ.Τρακάδα ως εξής:

10:00-12:00 2ο τμήμα

12:00-14:00 1ο τμήμα και

14:00-16:00 3ο τμήμα

 

Στην αίθουσα 214

 

Ο διδάσκων

Α.Τρακάδας

13.01.2020