ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΑΠΌ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-20
 

Καλούνται οι εγγραφέντες των κατηγοριών από μετεγγραφή: 

  1.  με μοριοδοτούμενα κριτήρια,
  2. που ανήκουν στις περιπτώσεις α, β και δ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015(Α΄ 76)
  3. με αδέρφια προπτυχιακούς φοιτητές,
  4. από ένσταση

 που έχουν κάνει εγγραφή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και έχουν καταθέσει τη διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να παραλάβουν – με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου απόδειξης της ταυτοπροσωπίας - τους κωδικούς για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος.

  

Γραμματεία  Ο.Ε.