Παραλαβή Παπύρων Από Απόφοιτους του Τμήματος Εκαπιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής


Σας ενημερώνουμε ότι είναι έτοιμοι για παραλαβή από τους απόφοιτους του Τμήματος οι μεμβράνες(πάπυροι) από τις εξής ορκομωσίες:

12/11/2018, 13/11/2018, 10/5/2019 και 23/9/2019.

Η παραλαβή τους γίνεται από την γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή από νόμιμο εξουσιοδοτημένο άτομο.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font