Τουρκική Ορολογία I 2019-2020 - Ύλη εξετάσεων


ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I

ΥΛΗ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά και προφορικά σε κείμενα που έχουν επιλεγεί από διάφορες τουρκικές πηγές όπως βιβλία, εφημερίδες, τηλεοπτικά προγράμματα ή από διάφορους ιστότοπους και βρίσκονται στο compus και συγκεκριμένα στο φάκελο με το όνομα 7ο εξάμηνο 2019-20.(AB NEDIR μέχρι την 20η σελίδα ).

Τα βίντεο βρίσκονται  στην ιστοσελίδα:

 https://drive.google.com/open?id=1D3dHuvylnfKUkZliqlO8OCDqVAfIuRch