Οθωμανική Γλώσσα Ι 2019-2020 - Ύλη εξετάσεων


ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι φοιτητές θα εξεταστούν στο οθωμανικό αλφάβητο ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται κάθε γράμμα,  μεταγραφή λέξεων και φράσεων από τα οθωμανικά στα τουρκικά και αντίστροφα, τους αριθμούς και στα γραμματοσυντακτικά φαινόμενα της οθωμανικής γλώσσας. Η ύλη του μαθήματός βρίσκεται στο compus  και στην ιστοσελίδα:

https://drive.google.com/open?id=15FdhId7--9zMlLxR52AOqKqBCmwG79e6