Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-02-03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη του Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.