Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019-2020

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ : 21

 

Παρακαλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου που συνοδεύεται από τα 3 τελευταία ψηφία του κινητού τους τηλεφώνου να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη 22/1/2020 έως και την Παρασκευή 24/1/2020 και ώρες 11.00-13.00 έχοντας μαζί τους τα παρακάτω για την εγγραφή τους:

 

1)Αστυνομική Ταυτότητα και ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής.

2) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες

3)Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(Α.Μ.Κ.Α.)

 

 

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣ

3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1

181

………….257

2

202

………….602

3

230

………….405

4

180

………….169

5

225

………….671

6

209

………….319

7

273

………….257

8

158

………….228

9

207

………….224

10

236

………….244

11

228

………….797

12

237

………….076

13

161

………….186

14

241

………….689

15

274

………….233

16

165

………….113

17

204

………….231

18

191

………….260

19

156

………….547

20

220

………….824

21

155

………….832

 

  • Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.