Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Παραλαβή κωδικών


Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε αποστείλει τους κωδικούς σας στα email που έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση που δεν παραλάβατε να επικοινωνήσετε στο email της γραμματείας μας. finsecr@uom.edu.gr.

Μόλις παραλάβετε κωδικούς δηλώνετε συγγράμματα στον Εύδοξο και μπαίνετε στο https://academicid.minedu.gov.gr/  για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Σας εφιστούμε την προσοχή μετά την παραλαβή των κωδικών σας να προβείτε στην δήλωση συγγραμμάτων στο «Εύδοξο» https://eudoxus.gr/StudentBookSelection μέχρι 24/01/2020 προκειμένου να παραλάβετε τα συγγράμματα του Α’ εξαμήνου μέχρι 07/02/2020.