28/01/2020 Βραδινό τάξεων Βιολοντσέλου, Κοντραμπάσου & Μουσικής Δωματίου των Δημήτρη Πάτρα Ευγένιου Πολίτη Δημήτρη Χανδράκη


Ημερομηνία Έναρξης
2020-01-28 18:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-01-28 21:00:00

Βραδινό τάξεων
Βιολοντσέλου, Κοντραμπάσου
& Μουσικής Δωματίου
των
Δημήτρη Πάτρα
Ευγένιου Πολίτη
Δημήτρη Χανδράκη