27/01/2020 "Μου$ικοί μαζί" Συναυλία Mουσικής Δωματίου, Επιμέλεια: Έλενα Παπανδρέου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κωνσταντίνος Ράπτης, Επίκουρος Καθηγητής


Ημερομηνία Έναρξης
2020-01-27 20:30:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-01-27 22:00:00

27/01/2020 "Μου$ικοί μαζί" Συναυλία Mουσικής Δωματίου, Επιμέλεια: Έλενα Παπανδρέου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κωνσταντίνος Ράπτης, Επίκουρος Καθηγητής