ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΤΟΣ 2020)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΤΟΣ 2020)