Πρώτη Ορκωμοσία 2020 (Θα βγει νέα ανακοίνωση)


Πρώτη Ορκωμοσία 2020 (Θα βγει νέα ανακοίνωση)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία (τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου ή πρώτο δεκαήμερο Απριλίου 2020) για τις ημερομηνίες και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

Θα πρέπει να καταθέσετε στον επιβλέποντα καθηγητή το κείμενο της διπλωματικής σας εργασίας για βαθμολόγηση το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Το αργότερο μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020, πρέπει να έχει κατατεθεί ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή στη Γραμματεία.

Από 2 ως 6 Μαρτίου 2020 θα πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες (αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο βαθμός έχει κατατεθεί στη Γραμματεία):

1. Εξόφληση διδάκτρων στην Τράπεζα Πειραιώς (Αρ. Λογ.: IBAN: GR220172202000 - 5202 011660 827).(Για να μάθετε το υπόλοιπο της οφειλής σας, επικοινωνήστε με το Λογιστήριο της Επιτροπής Ερευνών (τηλ.: 2310-891414, 11:00-12:00 π.μ.).

2. Τρία (3) αντίγραφα της Διπλωματικής Εργασίας, κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα και τους 2 εξεταστές. 

3. Υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας στην ψηφίδα (για οδηγίες δείτε εδω: ΨΗΦΙΔΑ)

4. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ελέγχου μη Εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form4.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, καταθέτετε στη γραμματεία τα εξής:

Αίτηση Ορκωμοσίας
  https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5190/6039-4506-AITISI_ORKOMOSIAS.pdf

- Ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Βεβαίωση μη εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη.

- Αποδεικτικό κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας στην ΨΗΦΙΔΑ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------