Προσομοίωση Athens EU Model 2020


Tο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΠΑ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct που φιλοξενείται στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνουν το "Athens EU Model 2020", το οποίο θα πραγματοποιηθεί 11-14 Μαΐου 2020.

 Το Athens EU Model 2020 θα είναι μια τετραήμερη προσομοίωση δύο οργάνων της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ (Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος), με θέμα συζήτησης την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η προσομοίωση απευθύνεται σε 70 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και αποφοίτους, από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, διαφόρων επιστημονικών αντικειμένων.

 Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την προσομοίωση και την διαδικασία των αιτήσεων, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Εργαστηρίου:

 

Λήψη Αρχείων / Downloads