Έναρξη μαθήματος ΕΕ


Το πρώτο μάθημα

 

Πολιτική, οικονομία και κοινωνία στον Καύκασο και στην κεντρική Ασία

 

Θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 28/2

ο Διδάσκων

Ε.Καραγιάννης

                                                                                                                                    10.02.2020