Περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Οι αιτήσεις για την εισαγωγή φοιτητών τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά αναμένεται να υποβληθούν την περίοδο Μαϊου-Ιουνίου. Η σχετική πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο.