Βιωματικό σεμινάριο Γραφείου Διασύνδεσης: Διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας: Work where you belong. Diversity, more than a success story!


Βιωματικό σεμινάριο Γραφείου Διασύνδεσης: Διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας: Work where you belong. Diversity, more than a success story!

Ημερομηνία Έναρξης
2020-02-19 12:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-02-19 15:00:00

Τα βιωματικά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων σχεδιασμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας (Career Management Skills-CMS) ξεκινούν για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 στις 19 Φεβρουαρίου 2020 με το θέμα:

"Διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας:
Work where you belong. Diversity, more than a success story! (CMS.3j)"

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τη διαφορετικότητα κάθε ατόμου/υποψηφίου ως το κλειδί για την εύρεση εργασίας και να παρουσιάσει παραδείγματα ενσωμάτωσης στο εργασιακό περιβάλλον εταιριών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, όπως ηTeleperformance.

Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής: https://dasta.uom.gr/Career/Events/44488.html