Εκδήλωση με θέμα «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση»


Εκδήλωση με θέμα «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση»

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ικανοί να αντεπεξέλθουν στις αλματώδεις εξελίξεις του τομέα τους; Μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται καθημερινά; Τους παρέχει το Τμήμα που αποφοιτούν τις απαραίτητες γνώσεις και τις αναγκαίες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία τους;

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα επιδίωξε - επιτυχώς - να δώσει μια πρωτοποριακή εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, κατά την οποία τα μέλη του διδακτικού του προσωπικού είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ακούσουν από… πρώτο χέρι τις απόψεις οικονομικών φορέων και επιχειρήσεων, σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα.

Στόχος της εκδήλωσης που συντόνισε ο επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Φούσκας και στην οποία συμμετείχαν δεκατρείς φορείς και εταιρείες, ήταν το Τμήμα να λάβει ανατροφοδότηση για τις νέες τάσεις-ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να αξιοποιήσει τις παρατηρήσεις που έγιναν προς όφελος των φοιτητών και των αποφοίτων του.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομους χαιρετισμούς της Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγήτριας Ευγενίας Αλεξανδροπούλου και του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηγεωργίου. Ακολούθησε παρουσίαση της καθηγήτριας Μαρίας Σατρατζέμη με θέμα το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος (2019-2020) και διαθέτει 2 νέες εισαγωγικές κατευθύνσεις:

•          «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» και

•          «Πληροφοριακά Συστήματα».

Το πρόγραμμα αυτό διαμορφώθηκε μετά από σημαντική προσπάθεια του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος και αφού ελήφθησαν υπόψη διεθνή πρότυπα, συναφή προγράμματα σπουδών σε Ελλάδα και εξωτερικό και έγινε πολύ θετικά αποδεκτό από τους νέους και νέες υποψηφίους φοιτητές, αφού οι βάσεις εισαγωγής μετά τις Πανελλήνιες εξετάσεις του Ιουνίου 2019 διαμορφώθηκαν σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα και για τις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τμήματος.

Οι εταιρείες - φορείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση ήταν οι: Alumil, Intrasoft International, Μασούτης Α.Ε., Sleed, Veltio, Line Group, Exandia, Baresquare, Omikron, Endeavor Greece, ICAP, ΣΕΠΒΕ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ – ΣΕΒΕ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποίησαν καίριες παρεμβάσεις - προτάσεις και διατύπωσαν τις απόψεις τους σε σχέση με γνώσεις, δεξιότητες και λοιπά εφόδια των αποφοίτων του Τμήματος που είναι σημαντικά για τις ίδιες, αλλά και συνολικά στην αγορά εργασίας, και θεωρούν σκόπιμο να διδάσκονται στους φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Τέλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εξετάστηκαν πιθανές κοινές δράσεις μεταξύ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και των εταιρειών – φορέων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και εξωστρέφεια του Τμήματος, αλλά και γενικότερα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εκδήλωση με θέμα «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση» διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εκδήλωση με θέμα «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση» διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Η Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου

Η Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου

Η καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη παρουσίασε το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Η καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη παρουσίασε το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Την εκδήλωση συντόνισε ο επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Φούσκας

Την εκδήλωση συντόνισε ο επίκουρος καθηγητής Κωνσταντίνος Φούσκας

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες

Στην εκδήλωση με τίτλο «Σπουδές και Αγορά Εργασίας: Ενισχύοντας τη Σύνδεση», που διοργάνωσε το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν 13 φορείς και εταιρείες