Υποτροφίες 2020-2021 Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-04-30

 

 

Το Ιδρυμα Σύλβιας Ιωάννου προσφέρει Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε Έλληνες και Κύπριους απόφοιτους ελληνικών ή κυπριακών Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης με θέμα διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής σχετικό με την Κύπρο.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (8ο κατά σειρά), θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2020.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30ή Απριλίου 2020 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τις 15 Ιουλίου 2020.

Δείτε εδώ αναλυτικά τους όρους και τις διαδικασίες για την χορήγηση των υποτροφιών.