Διημερίδα ενημέρωσης:"ΜΑΘΑΙΝΩ πριν ΣΠΟΥΔΑΣΩ"


Διημερίδα ενημέρωσης:

Ημερομηνία Έναρξης
2020-02-24 08:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-02-25 13:30:00

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Τμημάτων και το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σύνδεσης του Ιδρύματος με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διοργανώνουν  την εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω», με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των μαθητών της  Γ’ Λυκείου του Νομού για τις δυνατότητες σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τις προοπτικές απασχόλησής τους, ως απόφοιτοι των Τμημάτων του ιδρύματος.

 

Η συμμετοχή των μαθητών από τα Λύκεια του Ν. Θεσσαλονίκης (αποκλειστικά) καθορίζεται από τα ίδια τα Λύκεια και από τα ΚΕΣΥ και δεν μπορούν να έρθουν μεμονωμένοι μαθητές.

 

Η εκδήλωση θα προβάλλεται και τις 2 ημέρες, μέσω live streaming στη διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/channel/UCjye21sR4w7bEf2T72JWFCw/live
 

Λήψη Αρχείων / Downloads