27-29/11/2020, 12ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2020 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας


Ημερομηνία Έναρξης
2020-11-27 09:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-11-29 21:00:00

27-29/11/2020, 12ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2020 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας