Αναβολές πέντε διαλέξεων μαθημάτων την τρέχουσα εβδομάδα


Σας ενημερώνουμε ότι:

  • το μάθημα Δ’εξαμήνου «ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19/2/2020 8.00-9.00 ούτε την Πέμπτη 20/2/2020 20.00-10.00.
  • το μάθημα Β’εξαμήνου «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α-Μα» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18/2/2020 19.00-22.00.
  • το μάθημα Β’εξαμήνου «ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Με-Ω» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/2/2020 20.00-22.00 ούτε την Παρασκευή 21/2/2020 8.00-9.00.