Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των δηλώσεων εαρινού εξαμήνου 2019-2020

https://www.uom.gr/bso/dhloseis-mathhmaton

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και προχωρήστε στη δήλωση μαθημάτων

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5406/6351-E_Register_Spring_1920.pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

  • Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους
  • Η δήλωση μαθημάτων γίνεται στο students' web (όχι στο compus ή στον Εύδοξο για τα συγγράμματα).
  • Μάθημα που δεν έχει δηλωθεί σωστά, δεν μπορεί να εξεταστεί! 
  • Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, δεν μπορεί να γίνει καμμία αλλαγή ή προσθήκη από εσάς ή τη Γραμματεία του Τμήματος. 
  •  Σε περίπτωση που δεν δηλώσετε κάποιο μάθημα και μόνο όταν πρόκειται για πολύ σοβαρό λόγο υγείας ή ανωτέρας βίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση προς την Κοσμητεία της Σχολής (https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5768/2670-Aitisi_Kosmitia.docx) αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους καταθέτοντας και το ανάλογο αποδεικτικό

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ!!!!

Να εκτυπώνετε πάντα τις δηλώσεις μαθημάτων σας (Ctrl + P)