Βιωματικό σεμινάριο Γραφείου Διασύνδεσης: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης (CMS.3i)


Βιωματικό σεμινάριο Γραφείου Διασύνδεσης: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης (CMS.3i)

Ημερομηνία Έναρξης
2020-02-26 12:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-02-26 15:00:00

Το Γραφείο Διασύνδεσης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. υλοποιούν την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου το βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: "Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης" (CMS,3i)

Δηλώσεις συμμετοχής: https://dasta.uom.gr/Career/Events/44820.html