Ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των χώρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-04-02

Υπ’ αριθμ. 7/20 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των χώρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προϋπολογισμού €435.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%