Αναβολή μαθήματος "Χρήμα-Τράπεζες" για την τρέχουσα εβδομάδα


ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜΑ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 
Την Πέμπτη (27/02/2020) 20:00-22:00 μμ.
 
και
 
την Παρασκευή (28/02/2020) 08:00-09:00  πμ.
 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ.