Ματαίωση Ορκωμοσίας της 5ης Μαρτίου 2020ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΤΗΣ 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ

ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑ  ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.