Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή για το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής