Αναβολή εκδήλωσης "Κοινωνικό Άγχος: Αναγνώριση, κατανόηση και αντιμετώπιση του"


Η εκδήλωση της 4-3-2020 με θεμα "Κοινωνικό Άγχος: Αναγνώριση, κατανόηση και αντιμετώπιση του" δυστυχώς θα πρέπει να αναβληθεί στο πλαίσιο της προφύλαξης από την εξάπλωση του COVID-19.